10/10/2021
Positioning Link CAD

موقعیت نقشه اتوکد در رویت

موقعیت نقشه اتوکد در رویت به صورت ایده‌آل در یک پروژه که بر مبنای BIM کار می‌کند باید تمامی فرآیندها از جمله طراحی تمامی دیسیپلین‌ها در […]
09/29/2021
Revit Coordinate Systems

سیستم مختصات در رویت

سیستم مختصات در رویت از دو سیستم مختصات در رویت استفاده می‌شود: سیستم مختصات نقشه‌برداری Survey Coordinate System سیستم مختصات پروژه‌ای Project Coordinate System برای مشاهده […]