Level of Development

09/06/2021
LOD

LOD تاسیسات

LOD تاسیسات LOD حروف اول کلمات Level Of Development و به معنی سطح جزئیات است. و LOD تاسیسات بدین معنیست که چه مقداری از جزئیات در […]
08/31/2021
Revit Project Price

قیمت پروژه رویت

یکی از مهم‌ترین مواردی که بعد از یادگیری رویت باید در نظر بگیرید ارزش‌گذاری مدلسازی ایست که انجام می‌دهید. قیمت پروژه رویت به عوامل بسیاری بستگی […]