Navisworks NWF

04/25/2022
NAvisworks

کدام نسخه نویسورک؟ Freedom یا Simulate یا Manage؟

کدام نسخه نویسورک؟ Freedom یا Simulate یا Manage؟ نرم‌افزار نویسورک از جمله نرم‌افزارهای بر مبنای BIM است که در پروژه‌ها کاربردهای بسیاری دارد. در این نرم‌افزار […]