LOD تاسیسات

08/20/2022

هر آنچه در مورد فبریکیشن در رویت باید بدانید!

هر آنچه در مورد فبریکیشن در رویت باید بدانید! MEP Fabrication Parts اگر با نرم‌افزار رویت در بخش تأسیسات آشنایی داشته باشید قطعاً اصطلاح فبریکیشن را […]
09/06/2021
LOD

LOD تاسیسات

LOD تاسیسات LOD حروف اول کلمات Level Of Development و به معنی سطح جزئیات است. و LOD تاسیسات بدین معنیست که چه مقداری از جزئیات در […]