Chiller Family

02/19/2022
Chiller Revit Family

انواع فمیلی چیلر در رویت

چیلر چیست؟ برای اینکه با انواع فمیلی چیلر در رویت آشنا شویم، ابتدا باید اجزاء چیلر را شناخته و بدانیم که چیلرها بر چه اساسی دسته‌بندی […]
02/08/2022
Revit Mechanical Room

آموزش مدلسازی موتورخانه

برای مدلسازی موتورخانه چه نکاتی اهمیت دارد؟ برای آموزش مدلسازی موتورخانه در نرم‌افزار رویت سه نکته زیر بسیار اهمیت داره: 1- دانش فنی موتورخانه برای اینکه […]