کاندوئیت RNC

03/29/2022
Revit Conduit Types

انواع کاندوئیت یا لوله برق در رویت

کاندوئیت چیست؟ اصطلاح “لوله برق یا کاندوئیت” به لوله‌های مورد استفاده برای محافظت و ایجاد مسیری برای سیم‌کشی گفته می‌شود. معمولاً در محلی که سیم‌کشی در […]