نبشی فلنج کانال

01/19/2024

انواع فلنج کانال در فبریکیشن رویت

اگر بخواهیم در نرم‌افزار رویت مدلی را برای ساخت آماده کنیم و یا اصطلاحاً آن مدل Ready for Construction باشد باید از فبریکیشن استفاده کنیم. این […]