موتورخانه رویت

03/22/2022

انواع فمیلی مبدل حرارتی در رویت

مبدل حرارتی چیست؟ برای اینکه با انواع فمیلی مبدل حرارتی در رویت آشنا شویم، ابتدا باید اجزاء مبدل را شناخته و بدانیم که مبدل‌ها بر چه […]
02/08/2022
Revit Mechanical Room

آموزش مدلسازی موتورخانه

برای مدلسازی موتورخانه چه نکاتی اهمیت دارد؟ برای آموزش مدلسازی موتورخانه در نرم‌افزار رویت سه نکته زیر بسیار اهمیت داره: 1- دانش فنی موتورخانه برای اینکه […]