مدلسازی موتورخانه

02/20/2022
Boilers Revit Family

انواع فمیلی بویلر در رویت

بویلر چیست؟ برای اینکه با انواع فمیلی بویلر در رویت آشنا شویم، ابتدا باید اجزاء بویلر را شناخته و بدانیم که بویلرها بر چه اساسی دسته‌بندی […]
02/08/2022
Revit Mechanical Room

آموزش مدلسازی موتورخانه

برای مدلسازی موتورخانه چه نکاتی اهمیت دارد؟ برای آموزش مدلسازی موتورخانه در نرم‌افزار رویت سه نکته زیر بسیار اهمیت داره: 1- دانش فنی موتورخانه برای اینکه […]