فمیلی تاسیسات

03/09/2022
Insert P Trap

ترفند ترسیم سیفون یا شترگلو یا Trap در رویت

ترفند ترسیم سیفون یا شترگلو یا Trap در رویت جانمایی سیفون یا شترگلو لوله فاضلاب در نرم‌افزار رویت تکنیک خاص خودش رو داره. توی این مقاله […]
10/27/2021

8 نکته برای وارد کردن نقشه به رویت

8 نکته برای وارد کردن نقشه به رویت در این مقاله 8 نکته بسیار مهم برای وارد کردن یک نقشه به رویت توضیح داده می‌شود که […]
08/17/2020
انواع هندسه در محیط فمیلی

انواع هندسه در محیط فمیلی

انواع هندسه در محیط فمیلی در نرم افزار Revit برای مدلسازی فمیلی در محیط نرم افزار Revit لازم است انواع هندسه قابل ایجاد در این محیط […]
08/17/2020
قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ

قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ

قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ، تکمیل مدلسازی پمپ است. برای تکمیل فمیلی پمپ سه قسمت […]
08/17/2020
قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی محفظه اصلی پمپ است. مدلسازی محفظه اصلی پمپ […]
08/17/2020
قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی قسمت کانکشن است. قسمت کانکشن نیروی محوری را […]
09/14/2019
قسمت چهارم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت چهارم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت چهارم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی آموزش فمیلی چراغ پارکینگی به صورتی است که حتی افراد کاملاً مبتدی در نرم‌افزار Revit نیز به راحتی می‌توانند از […]
09/14/2019
قسمت سوم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت سوم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت سوم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی آموزش فمیلی چراغ پارکینگی به صورتی است که حتی افراد کاملاً مبتدی در نرم‌افزار Revit نیز به راحتی می‌توانند از […]
09/14/2019
قسمت دوم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت دوم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت دوم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی آموزش فمیلی چراغ پارکینگی به صورتی است که حتی افراد کاملاً مبتدی در نرم‌افزار Revit نیز به راحتی می‌توانند از […]