سطح جزئیات

09/06/2021
LOD

LOD تاسیسات

LOD تاسیسات LOD حروف اول کلمات Level Of Development و به معنی سطح جزئیات است. و LOD تاسیسات بدین معنیست که چه مقداری از جزئیات در […]