آنتی الیاسینگ

09/17/2021
anti aliasing

anti-aliasing در رویت

anti-aliasing چیست؟ تلفظ کلمه aliasing به صورت “اِی-لی-یِسینگ” است. anti-aliasing در رویت تکنیکی است که برای واقعی‌تر نمایش دادن یک تصویر، با صاف کردن لبه‌های ناهموار […]