آموزش نویسورک

05/04/2022

پسوند فایل‌ها در نویسورک

پسوند فایل‌ها در نویسورک نویسورک نرم‌افزاری است که بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر و بیش از 70 پسوند را ساپورت می‌کند. به این معنی که می‌توان فایل‌هایی […]
04/25/2022
NAvisworks

کدام نسخه نویسورک؟ Freedom یا Simulate یا Manage؟

کدام نسخه نویسورک؟ Freedom یا Simulate یا Manage؟ نرم‌افزار نویسورک از جمله نرم‌افزارهای بر مبنای BIM است که در پروژه‌ها کاربردهای بسیاری دارد. در این نرم‌افزار […]
10/29/2021
Navisworks

نسخه‌های نرم‌افزار نویس‌ورک

نسخه‌های نرم‌افزار نویس‌ورک نرم‌افزار نویس‌ورک (Navisworks) در هر سال در سه نسخه متفاوت ارائه می‌شود: Navisworks Freedom Navisworks Simulate Navisworks Manage در این مطلب به تفاوت […]