هر آیتمی که در مدلسازی تأسیسات در نرم‌افرار Revit استفاده می‌شود بخشی از یک فمیلی است، بنابراین درک فمیلی‌ها و آنچه موجب مهارت در مدلسازی آن‌ها می‌شود قسمت اساسی و پایه‌ای آموزش این نرم‌افزار است.


به عنوان مثال فمیلی زانویی کانال، فمیلی دمپر، فمیلی شیرآلات، فمیلی سه‌راهی لوله، فمیلی جعبه تقسیم و …

کتاب آموزش جامع و کاربردی Revit Family تأسیسات


در این کتاب به صورت مرحله به مرحله و تصویری یاد خواهید گرفت که چگونه انواع فمیلی‌های تأسیسات مکانیک و برق را مدلسازی کنید.


این کتاب تجربه ساعت‌های متمادی آموزش نرم‌افزار را در اختیار خوانندگان قرار داده و با توجه به شیوه نگارش منحصر به فرد آن، حتی افراد کاملاً مبتدی در این نرم‌افزار نیز می‌توانند از این کتاب به راحتی استفاده کنند و اصول مدلسازی فمیلی به صورت مقید و پارامتریک را مرحله به مرحله آموزش ببینند.


 

برای تهیه کتاب

 

فهرست مطالب کتاب

آموزش جامع و کاربردی Revit Family تأسیسات

1فصل اول: مفاهیم پایه

انواع Family

مراحل ایجاد Family

محیط مدلسازی

انواع هندسه در محیط مدلسازی

Family Type

Family های تو در تو

2فصل دوم: دریچه هوا

مرحله اول: انتخاب Template و Category

مرحله دوم: تعریف پارامترها و ترسیم قسمت خروجی دریچه

مرحله سوم: تعریف پارامترها و ترسیم قسمت ورودی دریچه

مرحله چهارم: Duct Connector

مرحله پنجم: تعریف پارامتر Flow

مرحله ششم: تعریف Type

مرحله هفتم: اتصال کانال به دریچه

3فصل سوم: زانویی کربن استیل

مرحله اول: تعریف Lookup Table

مرحله دوم: انتخاب Template و Category

مرحله سوم: تعریف پارامترها

مرحله چهارم: ترسیم هندسه اولیه

مرحله پنجم: ترسیم پروفیل سطح مقطع

مرحله ششم: ایجاد زانویی با استفاده از دستور Sweep

مرحله هفتم: Pipe Connector

مرحله هشتم: انتخاب حالت نمایش

4فصل چهارم: سه‌راهی کربن استیل

مرحله اول: تعریف Lookup Table

مرحله دوم: انتخاب Template و Category

مرحله سوم: تعریف پارامترها

مرحله چهارم: ترسیم هندسه اولیه

مرحله پنجم: ترسیم پروفیل سطح مقطع

مرحله ششم: ایجاد زانویی با استفاده از دستور Solid Sweep

مرحله هفتم: Pipe Connector

5فصل پنجم: جعبه تقسیم

مرحله اول: انتخاب Template و Category

مرحله دوم: تعریف هندسه اولیه

مرحله سوم: Conduit Connector

6فصل ششم: سه‌راهی سینی کابل

مرحله اول: انتخاب Template و Category

مرحله دوم: تعریف پارامترها

مرحله سوم: ترسیم هندسه اولیه

مرحله چهارم: انتخاب حالت نمایش

مرحله پنجم: Cable Tray Connector

7فصل هفتم: فلنچ

مرحله اول: تعریف Lookup Table

مرحله دوم: انتخاب Template و Category

مرحله سوم: تعریف پارامترها

مرحله چهارم: ترسیم هندسه اولیه

مرحله پنجم: تعریف سوراخ‌های روی فلنج

مرحله ششم: بارگذاری سوراخ‌ها روی سطح فلنج

مرحله هفتم: Pipe Connector

8فصل هشتم: پروفیل ساپورت

مرحله اول: انتخاب Template و Category

مرحله دوم: تعریف هندسه اولیه

مرحله سوم: ایجاد پانچ‌های روی پروفیل

9فصل نهم: مهره شش گوش

مرحله اول: انتخاب Template

مرحله دوم: تعریف هندسه اولیه و تعریف پارامترها

10فصل دهم: پیچ شش گوش

مرحله اول: انتخاب Template

مرحله دوم: تعریف هندسه اولیه و تعریف پارامترها

11فصل یازدهم: فلنج دوبل

مرحله اول: انتخاب Template

مرحله دوم: ایجاد Family تو در تو برای پیچ‌ها و مهره‌های فلنج

مرحله سوم: ایجاد فلنج دوبل

12فصل دوازدهم: برچسب دریچه هوا

مرحله اول: انتخاب Template و Category

مرحله دوم: تعریف Tag

مرحله سوم: استفاده از Tag در پروژه