پکیج آموزشی

 

برای تهیه پکیج آموزشی

 

فهرست مطالب

پکیج آموزش جامع و کاربردی Revit تأسیسات

1مقدمه

آشنایی با مفهوم فمیلی و تمپلیت

آشنایی با محیط نرم‌افزار رویت

آشنایی با تمپلیت‌های مناسب برای مدلسازی تأسیسات

آشنایی با بخش View در تمپلیت Mechanical-Default_Metric

2ترسیم کانال

آشنایی با دستور Duct

آشنایی با انواع سطح مقطع کانال

آشنایی با اتصالات تعریف شده Tap و Tee در رویت

مقایسه اتصالات تعریف شده در رویت با اتصالات تعریف شده در نشریه 128

نقشه‌خوانی و تعریف اتصالات جدید در Edit Type

آشنایی با انواع فمیلی اتصالات در رویت

آشنایی با نکات ترسیم کانال در پلان

آشنایی با نکات تغییر ارتفاع کانال

آشنایی با انواع System Type

آشنایی با دستور Air Terminal

جانمایی دریچه مربعی و انواع روش‌های اتصال به کانال و نکات مربوط به آن

ترسیم کانال Flexible

آشنایی با دستور Convert to Flex Duct

تعریف مفهوم Hosted و Free در فمیلی‌ها و مزایای استفاده از هرکدام

آشنایی با انواع دریچه از فمیلی‌های رویت

جانمایی Plenum Box و نکات مربوط به آن

نکات مربوط به تنظیم واحد ترسیم کانال با توجه به نقشه

آشنایی با دستور Duct Accessory برای جانمایی، دمپر، فیلتر و دتکتور

آشنایی با دستورات Inherit Elevation و Inherit Size در کانال

آشنایی با اتصالات خاص کانال در رویت (Wye و Vee و Pants)

آشنایی با دستور Duct Placeholder

آشنایی با پنجره Visibility/Graphics

آشنایی و رفع انواع Warning ها و Error های احتمالی در ترسیم کانال

3لینک

ترسیم کانال در یک پروژه با استفاده از فایل معماری و سازه پروژه

آشنایی با دستور Insert Link و Manage Link

آشنایی با دستور Copy/Monitor از سربرگ Collaborate

آشنایی با دستور Plan Views از سربرگ View

4ترسیم لوله فاضلاب
آشنایی با دستور Pipe و مفهوم Pipe Segment

آشنایی با نکات کلیدی پنجره Mechanical Settings

آشنایی با انواع System Types در لوله

تعریف اتصالات PVC

نقشه‌خوانی فاضلاب و ونت

ترسیم لوله فاضلاب و نکات طلایی دست چپ

تعریف شیب و جهت ترسیم شیب لوله

آشنایی با دستورات Inherit Elevation و Inherit Size در لوله

جانمایی انواع فیکسر با توجه به نکات نشریه 128

ترسیم لوله ونت و نکات مربوط به آن

تعریف انواع اتصالات و متریال‌های مختلف برای ترسیم لوله فاضلاب (پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن، چدن)

آشنایی و رفع انواع Warning ها و Error های احتمالی در ترسیم لوله فاضلاب

5تنظیمات پنجره Project Browser

آشنایی با مفهوم Discipline و Sub-discipline

تغییر قسمت View در پنجره Project Browser و تعریف آن بر اساس نیازهای پروژه

آشنایی با مفهوم فیلتر و تعریف انواع Filter و کاربردهای آن

آشنایی با مفهوم View Template و تنظیمات مربوط به آن

آشنایی با مفهوم Browser Organization

6ترسیم لوله اطفاءحریق

آشنایی با انواع سیستم‌های اطفاءحریق

آشنایی با System Type های اطفاءحریق در رویت

آشنایی با انواع اسپرینکلر و فمیلی‌های آنها

آشنایی با پارامترهای تعریف شده در فمیلی اسپرینکلر

جانمایی انواع اسپرینکلر

نقشه‌خوانی اطفاءحریق

تعریف متریال و اتصالات لوله اطفاءحریق و ترسیم آن

آشنایی با دستور Pipe Accessory و جانمایی انواع شیرآلات در سیستم اطفاءحریق

آشنایی با انواع فمیلی فایرباکس و جانمایی آن در پروژه

مدلسازی فمیلی فایرباکس

آشنایی و رفع انواع Warning ها و Error های احتمالی در ترسیم لوله اطفاءحریق

7ترسیم لوله سرمایش و گرمایش

نقشه‌خوانی و آشنایی با انواع سیستم‌های سرمایش و گرمایش

آشنایی با System Type های سرمایش و گرمایش در رویت

تعریف متریال و اتصالات لوله‌های سرمایش و گرمایش و ترسیم آن

آشنایی با دستور Parallel Pipes و کاربرد آن

تعریف متریال و اتصالات لوله‌های درین و ترسیم آن

آشنایی و رفع انواع Warning ها و Error های احتمالی در ترسیم لوله سرمایش و گرمایش

8ترسیم لوله آبرسانی

نقشه‌خوانی و آشنایی با انواع سیستم‌های آبرسانی

آشنایی با System Type های آبرسانی در رویت

تعریف متریال و اتصالات لوله‌های آبرسانی و ترسیم آن

آشنایی و رفع انواع Warning ها و Error های احتمالی در ترسیم لوله آبرسانی

9تجهیزات

آشنایی با انواع فمیلی تجهیزات در رویت

استفاده از ابزارهای Mechanical Equipment و Mechanical Control Device و Plumbing Equipment

جانمایی تجهیزات در رویت و اتصال لوله و کانال به آنها

مدلسازی فمیلی پارامتریک یک دستگاه VRF و جانمایی آن در پروژه و اتصال لوله و کانال به آن

دانلود فمیلی تجهیزات از سایت‌های مربوط به هر برند

جانمایی یک دستگاه هواساز و اتصال لوله به آن و جانمایی انواع شیرآلات مورد نیاز بر روی لوله‌ها

10فبریکیشن

آشنایی با دستور Fabrication و تنظیمات مربوط به آن

مدلسازی انواع کانال و لوله با استفاده از ابزار Fabrication

تبدیل Duct و Pipe به Fabrication

آشنایی با ابزار Multi-Point Routing

11شناسایی و رفع تداخلات

شناسایی تداخلات با استفاده از دستور Interference Check

رفع تداخلات احتمالی بین آیتم‌های تاسیسات و سایر دیسیپلین‌ها

تهیه گزارش از تداخلات موجود

استفاده از دستور Select by ID

12متره

تهیه متره از کانال، لوله و متعلقات آنها و نکات مربوط به هرکدام

تنظیم جداول متره بر اساس نیازهای پروژه

فرمول‌نویسی در جداول متره

تهیه خروجی مناسب از جدول متره

وارد کردن جدول متره رویت به اکسل

13شیت‌بندی

تعریف مفهوم شیت‌بندی، فضای مدل و فضای شیت

آشنایی با فمیلی‌های Title Block در رویت

مدلسازی فمیلی Title Block و آشنایی با مفاهیم Text و Label

استفاده از Title Block در محیط شیت در پروژه

تنظیم View برای شیت بندی

تنظیم Scale برای هر شیت

اندازه‌گذاری و تگ‌گذاری آیتم‌های مدل شده

شیت‌بندی و تهیه نقشه

تهیه خروجی مناسب PDF از مدل و شیت‌ها و نکات مربوط به آن

تهیه خروجی سه‌بعدی از مدل رویت با قابلیت اندازه‌گذاری

تهیه خروجی CAD از مدل و شیت‌ها و نکات مربوط به آن

14فمیلی

آشنایی با محیط فمیلی

آشنایی با دستورهای Extrusion - Blend - Revolve - Sweep - Swept Blend

مدلسازی فمیلی‌های مختلف بر اساس کاتالوگ‌ها و نمونه‌‌های موجود اتصالات و تجهیزات و ساپورت‌ها

آشنایی با پنل Connectors

پارامتریک کردن فمیلی‌ها

یادگیری رویت تأسیسات

در این مجموعه آموزشی، رویت تأسیسات، به زبانی ساده و پروژه محور به صورت مرحله به مرحله آموزش داده می‌شود.

همراه با نکات فنی، اجرایی، استانداردهای

این مجموعه آموزشی مناسب مهندسان معماری، سازه، مکانیک و برق

این مجموعه آموزشی حاصل سال‌ها تجربه تدریس، انجام پروژه‌های مختلف، فعالیت‌های اجرایی نظارتی و طراحی مدرس دوره است.